Cavaliara bouw

Alle bouwwerkzaamheden onder één dak

COMPLETE RENOVATIE

Zekerheid, kwaliteit, vertrouwen en garanties zijn steekwoorden die van essentieel belang zijn bij een complete renovatie. Voor de meeste opdrachtgevers is het (ver)bouwen of renoveren van de complete woning geen dagelijkse bezigheid. Evers Bouw is zich goed bewust van de belangen voor de opdrachtgever en heeft haar services en garanties daarom ook helemaal afgestemd en in 10 zekerheden verwoord, die u als opdrachtgever centraal zetten.

DE 10 ZEKERHEDEN VAN CAVALIARA BOUW

Compromisloze kwaliteit voor concurrentieloze prijzen
Verzekering op al uw betalingen met de (ver)bouwgarantie van BouwGarant
Een 100% tevredenheidsgarantie d.m.v. klachten- en kwaliteiten regeling
Een All-Risk CAR (schadeverzekering) tot €2.500.000,- per gebeurtenis
Gratis tekeningen van uw gehele woning
Wekelijkse bouwvergaderingen met overzichtelijke status- en actielijsten
Uitsluitend gediplomeerde en gecertificeerde vakmensen op de werkvloer
Altijd een actueel overzicht van de openstaande facturen en/of meerwerk
Vrijblijvende hulp bij het vinden van architecten of constructeurs
Hulp bij het vergelijken van al uw aankopen, komt u zelf goedkoper uit, dan levert u toch gewoon zelf uw materialen…
HET STAPPENPLAN BIJ EEN AAN- OF OPBOUW
Wat mag u van Evers Bouw verwachten en hoe verloopt het bouwen van een aan- of opbouw. Hieronder is getracht om u een duidelijk indruk te geven van alle stappen die mogelijk zijn als u met Evers Bouw besluit te gaan bouwen.

Oriënterend gesprek
Gezamenlijk bekijken we uw wensen en onze expertise om te beoordelen wat mogelijk is. N.a.v. dit gesprek kan Evers Bouw of u zelf naar de gemeente om de bouwbesluiten voor uw woning en omgeving op te vragen.

Ontwerpfase
Evers Bouw of uw architect tekent in een 2d of 3d schets het idee iets verder uit, zodat er besloten kan worden of de aanbouw inderdaad aansluit met uw wensen en Evers Bouw zal opnieuw de praktische toepassing beoordelen. Ook is het mogelijk om op basis van deze tekeningen nog verder inhoudelijk in te gaan op zaken, als; lichtinval, materialen, isolatie, aanzichten en dergelijke.

Aanvraag omgevingsvergunning
Aangezien u nu een compleet beeld heeft van de uiteindelijke uitvoering is het nu tijd voor de meest spannende fase, namelijk het toetsen van uw verbouwplannen aan de regelgeving van het bouwbesluit, het bestemmingsplan, de commissie van de welstand en eventueel de commissie monumentzorg.
Afhankelijk van de schaal van de verbouwing is er een aanvraag omgevingsvergunning vereist. In sommige gevallen is een verbouwing vergunningsvrij. Wilt u weten welke vergunning u exact nodig hebt, kijk dan op: www.omgevingsloket.nl
Werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning zijn:
– De benodigde technische informatie in de tekeningen toevoegen.
– Het verzorgen van de benodigde bouwtekeningen en foto’s.
– Het voeren van overleg en correspondentie met diverse instanties.
– De aanvraagformulieren invullen en samen met de bijbehorende gegevens bij de gemeente indienen.

Bekijk onze referenties t.a.v. architectuur & Interieur

Tekenfase
In de tekenfase zetten wij de ideeën uit het kennismakingsgesprek of de ontwerpfase om in bouwtekeningen. Het resultaat van de tekenfase is een set bouwtekeningen en eventueel een technische omschrijving. Deze worden onder andere gebruikt voor de bouwaanvraag en het opmaken van de gedetailleerde offerte.
Neemt u voor een offerte voor uw bouwtekeningen vrijblijvend contact met ons op. Voor de meeste soorten bouwtekeningen kunnen wij u de offerte nog dezelfde dag toesturen!

Is uw verbouw vergunningsvrij en wilt u wat kosten besparen, dan is dit een mooi moment. Evers Bouw kan in overeenstemming met u de schetsen natuurlijk ook omzetten in schematische bouwtekeningen die zich uitstekend lenen voor het opmaken van een detailleerde begroting.

Prijs- en contractvorming
Op basis van de huidige wensen en de gekozen uitvoering, zal Evers Bouw een vrijblijvende open begroting voor u opmaken. Wanneer de prijs naar uw wens is dan tekent u een verbouwingsovereenkomst. Dit is een nauwkeurige omschrijving van de verbouwing, inclusief een planning van de werkzaamheden en een specificatie van de materialen en arbeid.

(ver)Bouwgarantie van BouwGarant
Indien de offerte door u akkoord is bevonden, kunnen wij voor 0.2% van de aanneemsom de (ver)Bouwgarantie afsluiten. U ontvangt van BouwGarant een certificaat die u meer zekerheid en garanties biedt tijdens het bouwproces en de betalingen. Elke betaling is bijvoorbeeld voor 115% verzekerd.

Bouwfase
Afhankelijk van de complexiteit van het werk zal er wekelijks of in ieder geval periodiek een werkbesprekingen en bouwvergaderingen plaats vinden, deze zal in overeenstemming met u worden ingepland. In de werkbespreking wordt het werk voor de komende periode doorgenomen met de uitvoerder. In de bouwvergaderingen bespreken wij samen met u het werk en worden er beslissingen genomen over eventueel meer- en minderwerk. Deze zullen opvolgend in actielijsten worden vastgelegd en per mail aan u worden toegezonden zodat iedereen weet waar die staat.
In het geval van een kleinschalige verbouwing is het advies meer informeel. U kunt ons telefonisch raadplegen over bepaalde bouwkundige problemen. De exacte invulling stemmen wij samen met u af.

Oplevering
Wanneer de uitvoering is afgerond en de verbouwing gereed is om opgeleverd te worden, zal de uitvoerder samen met U het werk nalopen. Indien gebreken worden geconstateerd worden er duidelijke afspraken gemaakt om deze te verhelpen in een opleverlijst. Wanneer deze opleverlijst is uitgevoerd zal de laatste factuur, ook wel de oplevernota genoemd, toegestuurd worden.